top of page

Depresyon

Tout moun detanzantan santi yo dekouraje oswa tris, men emosyon sa yo anjeneral pase byen vit, sepandan, depresyon diferan  Sa ka lakòz sentòm grav ki entèfere ak kapasite w pou fonksyone chak jou, tankou dòmi, manje, ak travay. Kèlkeswa laj yo, koulè yo, revni yo, kilti yo oswa nivo edikasyon yo ye, se yon maladi ki ka afekte tout moun.

Image by Illiya Vjestica
bottom of page