top of page

Twoub panik

Yon epizòd panik souvan epi ki pa planifye se yon sentòm twoub panik. Menm lè pa gen okenn menas evidan oswa deklanche, atak sa yo distenge pa yon vag brid sou kou panik, malèz, oswa yon sans de pèdi kontwòl. Twoub panik pa dwe swiv yon Episode panik.
Siy fizik yon atak kè, tankou tranbleman, pikotman, oswa yon batman kè rapid, yo prezan souvan pandan atak panik.

Image by Enkhjin Ganbaatar
bottom of page